omolje1.jpg

Vrijeme janjenja ovaca, Križe dobio prinovu

IMG 0093

 

 

 

 

 

 

 

 

Početkom osamdesetih godina prošlog stoljeća kad je svako domaćinstvo u našem mjestu držalo blago ne bi bila posebna vijest da se nekome u štali otelila krava ili ojanjila ovca a danas mogao bih reći da jest. Rijetki su oni koji u selu drže nešto od stoke,  pogotovo ovce. Zbog stila života sela su opustjela ljudima a stoke je nestalo.   Omolje ima svog mohikanca  koji ima još dvadesetak ovaca o kojima se brine svakodnevno. I tako je jutros nakon ulaska u štalu ostao iznenađen.  Ispred ulaznih vrata dočekala je ga prinova. Ojanjila se lisa tijekom noći. A janje živahno i samo se zadojilo, veselo trčkara štalom.  Nisam očekivao da će se ojanjiti, - priča Križe, jer on inače dobro vodi brigu o terminima janjenja ovaca.   U štali prava dječja igra i veselje. Zdravi i razigrani janjci  koji u svom dijelu štale svojim trkom i skokovima nadmašuju jedan drugoga. Vrijeme je doručku, pa je Križe pustio janjce ovcama, koji su inače tijekom noći razdvojeni. U čas nasta velika bleka ovaca i trka janjaca da pronađu jedni druge. Najednom, se sve utiša a gladni janjci zadovoljno sisaju mlijeko mašući repom.  I tako svako jutro.  

 

mt_galley