omolje.jpg

Potpisan sporazum suradnje KIC-a i PD Orlova stina

302

Danas  14.09.2017. godine u prostorijama Kulturno -informativnog centra Tomislavgrad sporazum o partnerstvu u provedbi projekta "DELMINIUM BIKE ROUTES" u okviru instrumenta "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima-transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH" potpisali su
 Planinarsko društvo "Orlova stina" i JU Kulturno -informativni centar Tomislavgrad. Sporazum su potpisali Danijela Papić ravnatelj JU               Kulturno-Informativni centar Tomislavgrad i Ante Vukadin                       predsjednik Planinarskog društva "Orlova stina".
             Ovo je još samo jedan u nizu sporazum o suradnji i zajedničkom djelovanju na polju razvoja turizma u Općini Tomislavgrad.

                                                              A.V. predsjednik PD301