omolje1.jpg

Poziv Općinskog povjerenstva za procjenu štete

IMG 0725

 

Sukladno članku 3. i članku 11. Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine F BiH“, broj:75/04, 38/06, 52/09 i 56/09) Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta obavještava mještane Omolja, Seonice, Crvenica, Bukovice i Mrkodola koji su pretrpjeli štetu na žitnim usjevima djelovanjem grada-tuče dana 25.07.2017. godine, o postupku i rokovima prijave štete od prirodne nepogode.

Sve fizičke i pravne osobe štete mogu prijaviti na obrascu PR-Š u šalter sali Općine Tomislavgrad svakim radnim danom od 7 do 15 sati. U prijavi navesti zasijane površine i uz prijavu priložiti posjedovni list parcele ili ugovor o zakupu zemljišta.

Rok za prijavu šteta je od 27.07. do zaključno sa 02.08. 2017.godine.

Štete prijavljene poslije ovoga roka neće se razmatrati.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za civilnu zaštitu na telefon 034 356 449 i 034 356 461.

Preuzeto, službena stranica općine Tomislavgrad / Bože Radoš/